Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Noc Naukowców

European Researchers' Night - Europejska Noc Naukowców
We Create Science & History

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
zaprasza serdecznie do udziału w najbardziej nasyconej nauką imprezie w Europie.

Szczegółowy program niebawem.

Jedyna taka noc w całej Europie!

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę wniosków otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018 r. oraz 27-28.09.2019 r.). Jest to ogromny sukces gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła rekordowa liczba wniosków - około dwustu, a dofinansowanie otrzymało jedynie pięćdziesiąt pięć w Europie w tym tylko trzy z Polski.

Naukowa noc odbędzie się po raz szósty w Szczecinie. Pierwszą edycję w 2008 roku koordynowaliśmy jeszcze jako Politechnika Szczecińska, następnie w roku 2009, 2012, 2014 oraz 2015 już jako Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Elementem charakterystycznym Nocy Naukowców jest bogaty program, skierowany do szerokiego grona odbiorów w różnym wieku. Zakres tematyczny dotyczy wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez szczecińskie uczelnie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą miały miejsce na terenie uczelni w kampusach akademickich głownie przy al. Piastów oraz Żołnierskiej. W programie m.in. planujemy pokazy, eksperymenty, ciekawe wykłady, spotkania z naukowcami, warsztaty, oraz prezentacje partnerów projektu. Uatrakcyjnieniem programu będzie m.in. spektakularny pokaz techniki laserowej i pirotechnicznej wyświetlanej na jednym z największych naszych budynków, przy al. Piastów, koncert PRO MEMORIA Wielkim Odkrywcom, zlokalizowany w Klubie XIII Muz oraz wystawy tematyczne w Centrum Dialogu PRZEŁOMY oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Od wielu lat obserwujemy, że wspólna inicjatywa środowiska naukowego, władz miasta i regionu, samorządowych jednostek i osób prawnych, oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu, bardzo korzystnie wpływa na promocję nauki jako niezbędnego narzędzia rozwoju, a zaproponowana formuła w sposób ciekawy i atrakcyjny przyczynia się do promowania roli naukowców i korzyści jakie ich działania przynoszą dla społeczeństwa.

Kinga Wełyczko
Kierownik projektu

Kontakt

Kinga Wełyczko
Kierownik projektu

Marcin Gregorczyk
Katarzyna Wysocka
Biuro Promocji ZUT

ul. Ku Słońcu 140, pokój nr 102
70-310 Szczecin
pn - pt: 7:30 - 15:30
91 449 43 95
pr@zut.edu.pl