Edycja 2015 już za nami. Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział we wspólnym eksperymentowaniu.
Było nas ponad 30 000. Zapraszamy do oglądania zdjęć. Kolejna edycja tym razem w zmienionej formie już na wiosnę 2017

Science City

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza serdecznie do udziału w nasyconej nauką imprezie. MOC NAUKOWCÓW - kontynuacja największego w regionie wydarzenia edukacyjnego, skupiającego każdorazowo kilkadziesiąt tysięcy uczestników - Nocy Naukowców, odbędzie się w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 roku na wydziałach oraz w jednostkach uczelni. ZAPISY I PROGRAM NA STRONIE www.mocnaukowcow.zut.edu.pl

Warsztaty kierunku Wzornictwo

Jedyna taka noc w całej Europie!

Europejska Noc Naukowców - Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

Obecnie jako jeden z czterech podmiotów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał zielone światło na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, Polska Akademia Nauk w Olsztynie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

ScienceCity – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września – czyli w tym roku 25 września. Jest to pierwszy w regionie złożony i oceniony pozytywnie wniosek w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Naukowa noc odbędzie się po raz czwarty w Szczecinie. Pierwszą edycję w 2008 roku koordynowała Politechnika Szczecińska, następnie w roku 2009 i 2012 i 2014 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Elementem charakterystycznym Nocy Naukowców jest bogaty program. Warsztaty, pokazy, iluminacje, eksperymenty, a czasami iluzje, łącznie ponad 100 atrakcji i pokaźna pula nagród dla najbardziej aktywnych – to wszystko na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. Miejscem centralnym imprezy będzie „Centrum Naukowe PIASTÓW” - dziedziniec Rektoratu ZUT oraz przyległych wydziałów. Dodatkowo atrakcje będą zlokalizowane w budynkach i na dziedzińcach: Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Techniki Morskiej i Transportu, Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Wydziału Elektrycznego oraz Hali Technologicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Od wielu lat obserwujemy, że wspólna inicjatywa środowiska naukowego, władz miasta i regionu, samorządowych jednostek i osób prawnych, oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu, bardzo korzystnie wpływa na promocję nauki jako niezbędnego narzędzia rozwoju, a zaproponowana formuła w sposób ciekawy i atrakcyjny przyczynia się do promowania roli naukowców i korzyści jakie ich działania przynoszą dla społeczeństwa. Niezwykle istotnym wydaje się również informowanie młodych ludzi o zaletach kariery naukowej, zachęcanie do jej wyboru jako ścieżki kariery, jak również możliwości jakie niosą za sobą środki unijne.

Kinga Wełyczko – Czachura
Kierownik projektu

Kontakt

Kinga Wełyczko-Czachura
Kierownik projektu

Marcin Gregorczyk
Krzysztof Szmigielski
Aneta Zierke

Europejska Noc Naukowców - Science City 2015
Biuro Promocji

Zachodniopomorski Unwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 30-710 Szczecin